vizyon -> keşifler -> aksiyon

“Müşteri Odaklılık” başlığı altında ele alınacak projelerin yapıları ve yönetim biçimleri birbirlerinden farklı.

Süreçlerin elden geçmesi ve yeni süreçlerin teknoloji ile desteklenmesi için bir çok çalışma yapılırken ihmal edilen tek bir unsur var : İNSAN


Değişimde kültürel faktörler ele alınmadıkça, insan unsuru öne çıkartılmadıkça hiçbir değişim çabası sonuca varamıyor.

 

Müşteri Odaklı dönüşümün uzun yolculuğu boyunca, değişimi yönlendirecek, tasarımları masadan alıp hayata geçirecek kişilerin bu misyona akıllıca hazırlanması, liderlik vasıflarının kuvvetlendirilmesi, karar mekanizmalarının hızlandırılması, müşteri yönetimini tüm unsurları ile bilir hâle gelmeleri gerekiyor.

CRM YOL HARİTASI

1

İlk adımda ekibinizde ortak bir vizyon oluşturun. Yola çıkarken, hangi hedefe varacağınıza, neler yapmanız gerektiğine nasıl yapacağınıza kimlerle ilerleyeceğinize net karar verin.

2

Müşterinizin değerini hesaplayın. Müşteri kazançlarınızı ve kayıplarınızı ölçün. Müşterilerinizi gruplara ayrıştırın ve her grup için bir strateji belirleyin.

3

Satışta verimliliği arttırmak, hizmette mükemmelliğe erişmek için bir dizi aksiyona başlayın. Kararlarınızı müşteri bilgilerine dayandırın. Müşteri bilgilerini kurumca özümsemek için teknolojiyi son noktasına kadar akıllıca kullanın.

Müşteri değişim ister

Şirketler değişir

bazıları başarır.

Müşteri projelerine mutlaka değişim yönetimi prespektifinden bakın. Değişimi sahiplenme duygusunun kurumun hangi seviyesinden hissettirileceği , paydaşların kimler olacağı değişimin çapını ve derinliğini belirler.
Uyum ve motivasyon bu projeler için hava ve su kadar önemlidir. Merkezi bir bakış ve kuvvetli bir destek yaratın. Birlikte yürümesi gereken farklı projeler arasındaki eşgüdümü kuvvetlendirin.
Projelerden istediklerinizi elde etmek, kurumun proje sonuçlarını özümsemesine bağlıdır. Yeni süreçlerin ve yeni teknolojilerin kurum sathında benimsenmesi insanla mümkündür. Çalışanları değişimin içinde tutun.