Bir Tasarımın Hikayesi

2002 yılından bu yana tasarımlarla ilerliyoruz. Teknolojiden süreçlere, süreçlerden organizasyonel yapılara, hiyerarşilerden birey davranılarına yayılan çok farklı tasarımlar gerçekleştirdik. Bir birbirinden farklı bir çok metod kullandık, uzun yıllarda proje yönetim biçimlerinin tümünü denedik.

2016 yılında Design Thinking Metodolojisi ile çalışmaya başladık. Tasarım kalitesine, tasarım projerinin başarısına ve takip usüllerine çok büyük katkısını gördük.

Sadece tasarım sürecinde değil, tüm problemlerin çözümü ve Değişim Yönetimine sağladığı büyük katkı açısından da DT e önemli enstrümanımız haline geldi.

Tasarım süreçleri tam kapsamlı (12 hafta) ya da hızlı (6 hafta)  olarak iki ayrı yöntemle yürütülüyor.

Design Studios --> Understand --> Business Framing

BUSINESS FRAMING

Tasarımın başarısı ancak iyi bir ekiple gelebilir. Tasarım ekibi Design Thinking Eğimleri ile  sürece hazıranır. Tasarım Odaklı Düşünmeninin temel prensiplerini içeren eğitimler kuruma özel olarak tasarlanmakta ve danışmanlarımızca verilmektedir.

Tasarımın hangi amaç için yapılacağı, muhatapları, bileşenleri ve sonuç göstergelerini bu eğitimin içinde netleştirilir.

Üst yönetimle mülakatlar, mevcut problemlerin tartışılması hedeflerin netleştirilmesi, paydaşların belirlenmesi bu aşamada yapılır.

TOOLS

BusinessFraming  -  Design Charter - Customer Layering - Bubble Diagrams

Önce çekirdek ekibi hazırladık...

--- Think Lıke A DEsıgner ---

Sonra da stüdyomuzu kurduk.

DESIGN

STUDIO

Tasarımın başarısı ancak iyi bir ekiple gelebilir. Tasarım ekibi Design Thinking Eğimleri ile  sürece hazrılanır. Tasarım Odaklı Düşünmeninin temel prensiplerini içeren eğitimler kuruma özel olarak tasarlanmakta ve danışmanlarımızca verilmektedir.

Tasarımın hangi amaç için yapılacağı, muhatapları, bileşenleri ve sonuç göstergelerini bu eğitimin içinde netleştirilir.

TOOLS

BusinessFraming  -  Design Charter -  Tools Selection - Customer Layering

--- A new way of looking ---

CONTEXT MAPPING

Ustalık gereken kararlardan biri önümüzdeki tasarımın içeriğine göre Design Thinking metodolojisinin "ince ayar"dan geçirilmesidir. 

Bireyleri, teknolojiyi, geçmiş deneyimleri akıllıca tahlil ederek  endişeleri ve ümitleri akıllıca tartarak konuşulmamışı ve anlatılmayanı keşfederek işe başlamak v e tasarımı bu bulgu üzerine inşa etmek yapılmamışı yapabilen tasarımcıların ortaya koymaları gereken ilk ustalıktır.

TOOLS

Gaps & Leaps  -  Stakeholder Map - Journey Mapping

... ve tasarıma başladık.

--- A new way of looking ---

Önce herkesi dinledik...

EMPATHISE

Tasarımı kimler için yapıyorsanız, tasarımınızın muhatapları kimler olacaksa herşeyden önce onların "halinden anlar" duruma erişmelisiniz.

Bu uzun ve derin bir yolculuk. "Ben bilirim"e asla prim verilmeyen bir yolculuk. Yüz yüze görüşmeler derin düşünmeler söylenilmeyeni söyletebilecek yaklaşımları gerektiren bir yolculuk.

"kim için" "hangi ihtiyaca karşılık"  sorularını cevaplamadan gösterilecek tüm gayretlerin boşa gideceğini bilmeli ve bu aşamada kilometre yapmaktan usanmamalısınız.

Küçük bir ipucu, bazen tek bir kelime sizi gıpta edilecek bir zafere taşıyacak yolun kapısı olacaktır.

TOOLS

Extreme Users- Probing - Persona(s) - Deep Dive - Emotion Maps - Generative Session

--- A new way of looking ---

DEFINE

İş hedefleri, mevcut sorunlar ve müşteri bakışının sentezi ile tasarımınız için  3 boyutlu bir "kaide" hazırlamalısınız.

Tasarımınız bu kaide üzerine yerleşecek. 

Üç perspektiften de neleri halletmesi gerektiği hangi sıkıntılaran üzerinden gelmesi gerektiğini ortaya çıkartmış ve sorunu çözmeye hazır hale gemiş oluyorsunuz.

TOOLS

Saturate The Space - Magic Frames - Customer Story

Tüm dinlediklerimizi derledik....

--- A new way of looking ---

İşin "püf noktalarını" yakaladık...

P.O.V.

Sıra "icatlar"da.

Tasarımın "püf noktaları"nda.

Derlenmiş onca bilginin arasından sizi çözüme taşıyacak kıvılcımları; yani tasarımın çözüm ışığını bu aşamada yapılacak çalışmalarla yakalayacaksınız.

Bu noktada hedef; cevabı içinde olan 3 altın soru bulmak. 

Bu sorular anlatılmayanları, çözüm ışığını, sıkıntıları ve ümitleri içermeli, tasarımcıları tetiklemeli, ortak aklı doğru hedefe kilitlemeli.

TOOLS

VP Canvas - Point Of View(s) - MadLib

--- A new way of looking ---

IDEATION

Yeni fikirlerin üretileceği tasarım günü. Bu toplantıya ; Çekirdek ekip, seçilmiş müşteriler, tasarım danışmanları ve özel davetliler katılıyor.

Günün sonunda Müşteri / Satış Ekipleri / tüketici gözünden çözümler üretliyor. 

Tasarımcıların moderasyonu ile başlayan gün paralel tasarım seansları ile devam ediyor. 

Tasarımın hangi amaç için yapılacağı, muhatapları, bileşenleri ve sonuç göstergelerini bu eğitimin içinde netleştirilir.

TOOLS

Da Vinci  -  FAB (Facilitate A Brainstormng)   -  Sparks

... ve çözümler için bir araya geldik.

--- A new way of looking ---

... kritik sorunlara akıllı çözümler ürettik.

PROTOTYPE & TEST

Ortaya çıkan yasarım IT gözü uygulanabilirlik perspektifinden, müşteri deneyimi perspektifinden ve karlılık perspektifinden gözden geçirilir.

Mülakatlar ve yüz yüze görüşmelerle götürülür. Hedefi "neyin yeniden ele alınması gerekir" sorusunun cevabıdır. 

Amaç tasarımın uygulamaya geçişi esnasında ortaya çıkabilecek risklerin minimize edilmesidir.

TOOLS

Design Guidebook - Powers Of Ten - Action Replays - Loopbacks - Business Re Framing - Rollout Plan

Tasarım Başlıkları